Select Page

พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ตอนที่ ๒ “ใต้ร่มพระบารมีพระพุทธเจ้าหลวง”

รายการ เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ตอนที่ ๒ “ใต้ร่มพระบารมีพระพุทธเจ้าหลวง” ออกอากาศวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ทางยูทูป : เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

เล่าเรื่องพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ตั้งแต่ถวายตัวเข้ารับราชการฝ่ายในในฐานะเจ้าจอม เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๙ เมื่อประสูติพระราชธิดาพระนามว่า พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี จึงทรงได้รับพระอิสริยยศเป็นเจ้าจอมมารดา หากแต่พระราชธิดาทรงเจริญพระชันษาเพียง 3 ปีเศษ ก็ประชวรสิ้นพระชนม์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสแก่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า “ฉันผิดเอง ลูกเขาควรเป็นเจ้าฟ้า แต่ฉันลืมตั้งจึงตาย..” แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงตระหนักถึงพระเกียรติยศของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ที่ทรงเป็นพระธิดาของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกัน

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.