Select Page

คลองโอ่งอ่าง

รายการ “เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ตอน คลองโอ่งอ่าง ออกอากาศวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

ฟังเรื่องราวความเป็นมาของแม่น้ำลำคลองในอดีต การขุดคลองในสมัยก่อน นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อแรกสร้างราชธานี และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการขุดคลองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 รวมทั้งรู้จัก “คลองโอ่งอ่าง” หนึ่งในคลองสายการค้าในประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ฟื้นวิถีชีวิตริมคลองที่สวยงามจนได้รับรางวัลระดับโลกในปัจจุบัน

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.