Select Page

ประวัติตำรวจไทยและชาวอังกฤษผู้วางรากฐานตำรวจสมัยรัตนโกสินทร์

รายการ “เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ตอน ประวัติตำรวจไทยและชาวอังกฤษผู้วางรากฐานตำรวจสมัยรัตนโกสินทร์ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ย้อนไปดูประวัติความเป็นมาของตำรวจในสยาม ซึ่งมีหลักฐานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กระทั่งเข้าสู่ยุคปฏิรูปงานตำรวจตามแบบตะวันตก ซึ่งโปลิศหรือตำรวจสยามคนแรก ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นฝรั่งชาวอังกฤษ ผู้วางรากฐานไว้และเปรียบเหมือน เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนแรก พร้อมทั้งเกร็ดเรื่องตราสัญลักษณ์ของตำรวจ

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.