Select Page

ช้างกู้โลกร้อน

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ใครที่มึโอกาสผ่านไปผ่านมาแถวสี่แยกราชประสงค์ หากลองสังเกตบริเวณพื้นที่ลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ดให้ดี จะเห็นประติมากรรมครอบครัวช้างสีทอง หรือที่มีชื่อเรียกเก๋ๆว่า “ช้างกู้โลกร้อน” มาจัดแสดงอยู่

          อันเป็นผลสืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่างไทยเบฟเวอเรจ และเครือเซ็นทรัล พัฒนา ที่ต้องการมอบประติมากรรมสุดล้ำค่านี้เป็นของขวัญให้คนกรุงเทพฯ ได้สัมผัสและใกล้ชิด กับงาน “ศิลปะ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตคนกรุง

          นายฐาปน   สิริวัฒนภักดี  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่าที่เลือกสร้างเป็นปะติมากรรมช้าง  เพราะช้างเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมายาวนาน และยังเป็นสัตว์ที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องทั้งพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ  ซึ่ง ประติมากรรม “ช้างกู้โลกร้อน” นี้เป็นศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบงานหล่อสัมฤทธิ์ ประกอบไปด้วยช้าง 3 เชือก พ่อ แม่ และลูก ซึ่งช้างตัวลูกจะมีสัญลักษณ์ใบโพธิ์ที่สื่อถึงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ผลงานนี้ออกแบบและสร้างโดยศิลปินระดับชาติชื่อดัง นายวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร ใช้เวลาสร้างทั้งสิ้น 5 เดือน

          ด้านนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ประติมากรรม “ช้างกู้โลกร้อน” ชุดนี้ จะตั้งอยู่บริเวณลานน้ำพุด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์  โดยหวังให้ลานแห่งนี้เป็นสถานที่อันงดงามอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ที่จะต่อยอดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดนัดพบ หรือจุดถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว และประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ที่สำคัญยังเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เคยมีพระราชประสงค์ให้เมืองไทย มีพื้นที่ในการจัดแสดงงานศิลปะจากทั่วโลก เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้มหานครของเราเทียบเท่ามหานครใหญ่ๆ  ในประเทศต่างๆ และให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะอย่างใกล้ชิด

          อนึ่ง ประติมากรรม “ช้างกู้โลกร้อน”  ชุดนี้  นับเป็นประติมากรรมชุดที่  3  ที่ได้เข้าร่วมกับ โครงการ ‘The Sculptures at CentralWorld’   ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นโดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา  จำกัด  (มหาชน)  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.