Select Page

จงใจ กิจแสวง เจ๊จงกับสถานการณ์โควิด 19

ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน จงใจ กิจแสวง (เจ๊จง) กับสถานการณ์โควิด 19 และหัวอกผู้ประกอบการร้านอาหาร ออกอากาศวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น.

แขกรับเชิญ : คุณจงใจ กิจแสวง เจ้าของธุรกิจ “เจ๊จงหมูทอด”

ประเดิมตอนแรกกันด้วยการคุยกับ “เจ๊จง หมูทอด” หญิงแกร่ง หนึ่งในผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องปรับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อความอยู่รอดในวิกฤตการณ์โควิด 19 และตัวเองก็ผ่านการเป็นผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวหายมาระยะหนึ่งแล้ว ฟังประสบการณ์ตรงและเปิดใจกับมุมมองต่อมาตรการคุมโควิดที่กระทบร้านอาหารน้อยใหญ่ พร้อมกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกคน

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.