Select Page

รางวัล”ประชาบดี” ที่สุดแห่งความภูมิใจของเว็บไซต์เล็กๆ

รางวัล”ประชาบดี” ที่สุดแห่งความภูมิใจของเว็บไซต์เล็กๆ

เว็บไซต์ www.saisawankhayanying.com ได้รับรางวัล”ประชาบดี” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ ประจำปี 2556 ความภูมิใจของสื่อเล็กๆ ที่ทำให้มุ่งมั่นพัฒนาเว็บให้ดียิ่งขึ้น

เรื่อง สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

ภาพ อรรถนนท์ จันทร์ทวีศักดิ์

ภาพคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง รับโล่ห์รางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ ที่รับประทานจากพระองต์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงแรม เดอะ เบเคลีย์ ประตูน้ำ

ภาพคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง รับโล่ห์รางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ ที่รับประทานจากพระองต์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงแรม เดอะ เบเคลีย์ ประตูน้ำ

                             เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ดิฉันเปิดตัวเว็บไซต์ส่วนตัวขึ้นมาในชื่อโดเมนว่า www.saisawankhayanying.com  (สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ดอทคอม) ด้วยความตั้งใจให้เป็นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาชีวิตและสังคม   และดัดแปลงเว็บที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมธรรมดาๆ ให้กลายเป็น Web Accessibility หมายถึงเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นคนสายตาปกติ หรือ มีความบกพร่องทางสายตา เช่น สายตาเลือนราง ตาบอด รวมทั้งผู้สูงอายุ  ที่สายตาฝ้าฟาง อ่านหนังสือลำบาก เมื่อเข้าใช้เว็บที่เป็น Web Accessibility   โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่พวกเขาเหล่านี้ใช้อยู่ก็จะทำหน้าที่แปลงเป็นไฟล์เสียง ช่วยอ่านบทความต่างๆ ไปตามตัวอักษร  รวมทั้งภาพประกอบบทความต่างๆที่คนตาดีดูได้อย่างสวยงามชัดเจน แต่สำหรับคนตาบอด เราจะต้องเขียนบรรยายภาพอย่างละเอียด เช่น ในภาพเป็นใคร สวมเสื้อสีอะไร มีอากัปกิริยาอย่างไร  เพื่อให้โปรแกรมแปลงเป็นเสียงบรรยายภาพนั้นให้คนตาบอดได้ “ฟัง” แทน

คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง จัดประชุมแนะนำเว็บไซต์ และรับฟังความเห็นคนตาบอด ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง จัดประชุมแนะนำเว็บไซต์ และรับฟังความเห็นคนตาบอด ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

                            ช่วงแรกที่สร้างเว็บไซต์กันอยู่นั้น ดิฉันได้ไปที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ว่าผู้พิการทางสายตาต้องการเว็บข่าวสารข้อมูลมากน้อยขนาดไหน และต้องการรับรู้ข้อมูลอะไรบ้าง  ก็ได้รับทราบว่าที่ผ่านมา พวกเขาจะฟังข่าวจากวิทยุเป็นหลัก  แม้เปิดทีวี ก็ฟังแต่เสียงเช่นเดียวกันกับฟังวิทยุ  ดังนั้น ข้อมูลกราฟฟิกที่หวือหวาอย่างที่ข่าวโทรทัศน์แข่งขันกันอย่างมากในเวลานี้  รวมทั้งตัวอักษรที่ปรากฎหน้าจอ และอักษรวิ่งเวลามีข่าวด่วนหรือข้อความประชาสัมพันธ์อะไร  ล้วนแล้วแต่ “ไม่มีประโยชน์อย่างสิ้นเชิง” สำหรับคนตาบอด  และมีสื่อเว็บไซต์อยู่ไม่กี่เว็บเท่านั้นในประเทศไทย ที่เป็น Web Accessibility ที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน

ภาพคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่งผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.saisawankhayanying.com จัดประชุมรับฟังความเห็นของคนตาบอดที่สมาคมคนตาบอดฯ วันที่ 10 พ.ย.53

ภาพคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่งผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.saisawankhayanying.com จัดประชุมรับฟังความเห็นของคนตาบอดที่สมาคมคนตาบอดฯ วันที่ 10 พ.ย.53

                             การดูแลเว็บไซต์ของดิฉันก็ยอมรับว่าลุ่มๆดอนๆ  เนื่องจากเว็บนี้ไม่ได้เป็นธุรกิจ ไม่สามารถสร้างรายให้เลี้ยงชีพได้  เพราะกลุ่มเป้าหมายของเรามีไม่มากพอที่จะยั่วใจให้ธุรกิจใหญ่น้อยเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ หรือขายโฆษณา  ขณะที่กระบวนการในการเขียนบทความก็ดี การจัดวางภาพประกอบก็ดี และขั้นตอนในการอัพโหลดซึ่งต้องมีขั้นตอนเฉพาะ ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องตั้งใจทำให้ละเอียดถูกต้องและค่อนข้างใช้เวลา ( การพิสูจน์อักษรสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากสะกดผิดแม้แต่ตัวเดียว โปรแกรมที่แปลงเป็นไฟล์เสียงให้คนตาบอดฟังก็จะอ่านไม่ออก )   ปัจจุบันดิฉันยังต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งการเป็นผู้ประกาศข่าว และทำธุรกิจรับผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นหลัก และคัดสรรเรื่องราวขึ้นเว็บแบบมาๆหายๆ ตามเวลาที่เอื้ออำนวย  ขาดความต่อเนื่อง และยังไม่ทำตามคำแนะนำของคนตาบอดหลายท่านที่อยากให้ดิฉันเล่าประสบการณ์จากการทำงาน และการเดินทางไปมาทั่วทุกสารทิศในเว็บนี้

ภาพคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง และน้องทีมงาน ผู้ช่วยสร้างสรรค์เว็บไซต์สายสวรรค์ขยันยิ่งดอทคอม

ภาพคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง และน้องทีมงาน ผู้ช่วยสร้างสรรค์เว็บไซต์สายสวรรค์ขยันยิ่งดอทคอม

                             แต่แล้วกำลังใจของดิฉันและทีมงานก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเว็บไซต์ www.saisawankhayanying.com ผ่านการพิจารณาจาก  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  ให้เข้ารับรางวัล “ประชาบดี” เชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ ประจำปี 2556  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธาน  ภายในงานเต็มไปด้วยผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมมากมาย ทั้งเจ้าหน้าที่ของกระทรวง พม. และเครือข่ายภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และสื่อมวลชนทั้งวิทยุและโทรทัศน์ที่ทำคุณประโยชน์  รวมผู้ได้เข้ารับประทานรางวัล”ประชาบดี” ประจำปี 2556 ทั้งสิ้น 111 ราย และ บริษัท สายสวรรค์ เว็บไลฟ์ จำกัด ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.saisawankhayanying.com ก็เป็นหนึ่งในนั้น และเป็นสื่อออนไลน์เพียงสื่อเดียวที่ได้รับรางวัล จึงขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณารางวัลมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ภาพคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ถือโล่ห์เกียรติยศ ยืนหน้าเวทีพิธีการ

ภาพคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ถือโล่ห์เกียรติยศ ยืนหน้าเวทีพิธี

                            วันเดียวกับที่เข้ารับประทานรางวัล  ทีมงานดิฉันได้ไปสัมภาษณ์ข้อมูลจากนักวิชาการที่เผยแพร่เรื่อง Web Accessibility ก็น่าสนใจว่า ยังมีคนทำเว็บนี้ไม่มากนัก  แม้จะมากขึ้นกว่าเมื่อ3 ปีก่อน แต่ก็ยังคงอยู่ในหลักสิบเท่านั้น เฉพาะหน่วยงานราชการก็มีเพียง 19 หน่วยงาน  แม้ว่าประเทศไทยเรามี พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และจะมีการบังคับใช้กฎกระทรวงไอซีที มาตั้งแต่ ปี 2554 แต่คนในสังคมก็ยังมีความเข้าใจและตื่นตัวในเรื่องนี้น้อยมาก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ บริษัท ห้างร้านต่างๆที่มีเว็บไซต์ และแม้กระทั่งในวงการโปรแกรมเมอร์เอง ทำให้คนตาบอดยังคงอยู่ห่างไกลกับ “การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม” ทั้งๆที่พวกเขามีความสามารถในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์  สามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้ แต่โลกของพวกเขาก็ใบเล็กกว่าคนตาดีอยู่หลายเท่า

                             หลังจากรับรางวัลและบรรยากาศของความปลื้มปิติผ่านไป ดิฉันและทีมงานก็มุ่งมั่นตั้งใจว่าจะกลับมาดูแลเว็บนี้อย่างเข้มแข็งจริงจัง และพัฒนาเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บนี้ต่อไป ไม่อยากสัญญาอะไรมาก แต่จะเริ่มลงมือทำค่ะ  

ติดตามข้อมูลเรื่องรางวัลประชาบดีเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.opp.go.th/home.php

 

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.