Select Page

น้ำปั่น น้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

น้ำปั่น น้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

2 หนุ่ม จากชมรมคนรักจักรยาน “แนวคิดกระฉูด” ดัดแปลงจักรยานเก่าเป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้พลังถีบ ขายน้ำผลไม้ปั่น หารายได้มอบครอบครัวข่าว3 ส่งต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เรื่อง: อนุสรณ์ มีบุญ / ชัยเวช ดวงมั่น   นิสิตฝึกงาน

ภาพ: อรรถนนท์ จันทร์ทวีศักดิ์

 

            สืบเนื่องด้วยปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ภายในประเทศทำให้ผู้คนไร้ที่อยู่อาศัย ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม อุปโภค บริโภคและยารักษาโรค  รัฐบาลและเอกชนจึงเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย แต่ความช่วยเหลือก็ยังไม่ทั่วถึง อาจมีสาเหตุมาจากหลายๆด้านด้วยกัน การร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคสิ่งของรวมถึงเงินสดจากประชาชนทุกๆคนจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตอนนี้ 

      คุณกฤษณ์  พรมเชื้อ หรือ กฤษณ์ และคุณจิรโรจน์  ลีลารัตนวงศ์ หรือ ไทร จากกลุ่มคนรักจักรยาน ได้หาแนวคิดที่สอดคล้องกับกลุ่มของตัวเอง คือ ออกกำลังกายด้วยจักรยาน  ประดิษฐ์จักรยานปั่นน้ำผลไม้ขึ้น เพื่อไปขายน้ำผลไม้ปั่นตามสถานที่ต่างๆ แล้วนำเงินทั้งหมดบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวัสดุที่นำมาประดิษฐ์นั้น มาจากอะไหล่จักรยานที่ใช้แล้วทั้งสิ้น  ซึ่งคุณกฤษณ์ ได้แนวทางมาจากเว็บไซต์ของต่างประเทศ  แล้วนำมาดัดแปลงให้เป็นจักรยานปั่นน้ำโดยใช้แรงมนุษย์ปั่น  ซึ่งสมาชิกชมรมคนรักจักรยานมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี  ใครพอมีเวลาก็ลงแรงช่วยกัน ส่วนใครที่ไม่มีเวลาก็ออกต้นทุนค่าใช้จ่าย  จากการร่วมแรงร่วมใจกันของสมาชิกในชมรมทำให้เครื่องจักรยานปั่นน้ำเสร็จได้ภายในเวลาสองเดือนเศษ

     สถานที่แรกที่คุณกฤษณ์  นำจักรยานปั่นน้ำมาเปิดตัว ขายน้ำปั่นช่วยชาติ คือ บริเวณหน้าอาคารมาลีนนท์ โดยตั้งราคาขายเริ่มต้นที่แก้วละ 15 บาท ส่วนท่านใดที่จะร่วมบริจาคเพิ่มเติมก็ไม่ขัดศรัทธา  จากการสัมภาษณ์คุณกฤษณ์ เปิดเผยว่า ถึงแม้จะตั้งราคาไว้ที่ แก้วล่ะ 15 บาทแต่ราคาขั้นต่ำที่ผู้ซื้อบริจาคนั้น คือแก้ว ละ 20 บาท และราคาสูงสุดคือ แก้วล่ะ 250 บาท ในวันแรกนั้นขายไปได้ 48 แก้ว รายได้จำนวน 2,065 บาท เฉลี่ยต่อแก้วแล้วประมาณแก้วละ 52 บาท ทั้งนี้เปิดขายน้ำปั่นเป็นเวลา 2 วันด้วยกัน ได้เงินทั้งสิ้น  4,581 บาท โดยรายได้ทั้งหมดจะส่งมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางครอบครัวข่าว 3 ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถือเป็นภาคเอกชนที่ระดมสรรพกำลังรายงานข่าวพร้อมกับเปิดบัญชีช่วยผู้ประสบอุทกภัยมาตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์

            ถ้าหากท่านใดมีความประสงค์ที่จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับจักรยานปั่นน้ำผลไม้เครื่องนี้หรือต้องการให้ลงพื้นที่ คุณกฤษณ์ มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ โดยสามารถติดต่อได้ที่คุณกฤษณ์ เชื้อพรม หมายเลขโทรศัพท์ 08-1414-7332

            สำหรับคุณกฤษณ์ แล้ว “การช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องชาวไทยนั้นเป็นสิ่งที่คนไทยไม่ต้องบอกต้องสอน เพราะสิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ในจิตใจ มีแบบอย่างที่ดีอย่างพ่อหลวงของประชาชนชาวไทย  สิ่งไหนที่เราช่วยแบ่งเบาภาระท่านได้เรายินดีและเต็มใจ”

 

 

(คลิกชมคลิปวีดีโอ)

 

About The Author

aof

2 Comments

  1. pangisc

    ไอเดียบรรเจิดมาก ^^

  2. blind bookworm

    ดีจัง ได้ออกกำลังกาย แล้วก็ได้ทำประโยชน์ด้วย ^^

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.