Select Page

วันนี้ในอดีต ตอนที่ ๗๑ : ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙

วันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙ c พระราชทานพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านยูโย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยให้นำผลสำเร็จจากการศึกษาในศูนย์ฯ ไปดำเนินการในรูปแบบทฤษฎีใหม่

 

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

 

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.