Select Page

Tag: คนรุ่นใหม่

อารันดร์ อาชาพิลาส (ตอนที่ 3)

“…หากคุณคิดจะทำดีแล้วเนี่ย อย่าดูถูกความดีเล็กๆ แต่ละคนเกิดมามันไม่เท่ากันเป็นสัจธรรม แต่ความดีของท่านอาจจะเล็ก แต่มันเปลี่ยนแปลงโลก อาจจะใหญ่สำหรับคนหลายคน อาจจะแค่คนคนเดียวก็เกินคุ้มแล้ว ผมอยากจะฝากว่า...

Read More

อารันดร์ อาชาพิลาส (ตอนที่ 2)

“…สิ่งที่ในหลวงท่านทำมาเนี่ย ท่านเอาธุรกิจกาแฟไปปราบธุรกิจค้าฝิ่นนะ … ท่านเอาธุรกิจทางเลือกมาให้คน นี่แหละคือธุรกิจเพื่อสังคม สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะปลูกกาแฟแทนฝิ่น...

Read More
Loading