Select Page

Tag: ปลุกยักษ์ในตัว

สิริลักษณ์ ตันศิริ (ตอนที่ 2)

“…ทุกคนมีคุณงามความดีในตัวเอง มีความเก่ง เอาออกมาสร้างสรรค์ ช่วยเพื่อนฝูง คนที่อยู่รอบตัวเราที่เราเอื้อมถึงก็ได้ หรือถ้าคนมีพลังมากกว่านั้น ออกไปใน     สังคมวงกว้างขึ้น ออกไปช่วยคนทั้งประเทศ...

Read More

สิริลักษณ์ ตันศิริ (ตอนที่ 1)

“…ลองดูซิคะว่ามีใครที่เขาไปแบบก้าวกระโดด เขาทำได้ยังไง “คนนี้เป็นคนคิดใหญ่ ฝันใหญ่ กล้าคิดกล้าทำ” เราก็เอาความคิดใหญ่ฝันใหญ่ กล้าคิดกล้าทำอย่างนั้นมาฝึกให้เป็นในตัวเราบ้าง  “เออ ทำยังไงให้มันคิดใหญ่ฝันใหญ่...

Read More
Loading