Select Page

Tag: ร้องเพลง

เพลงสอนอัมพาตให้พูด ไปเปลี่ยนใช้”ศูนย์ร้องเพลง”แทน”ศูนย์การพูด”

ที่ประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าแห่งอเมริกัน ได้รับรายงานว่า หากสอนผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาดให้ร้องเพลง อาจจะช่วยเหลือเหมือนกับ “เดินสายไฟไหม้ให้ใหม่” กับสมอง ช่วยให้อาการดีขึ้นจนถึงกลับพูดได้          ...

Read More

พระราชทานยศเรือตรีให้ “สันติ ลุนเผ่” ศิลปินผู้ร้องเพลงปลุกใจชื่อดัง

 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเรือตรีเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พันจ่าเอก สันติ ลุนเผ่...

Read More
Loading