Select Page

เพลงสอนอัมพาตให้พูด ไปเปลี่ยนใช้”ศูนย์ร้องเพลง”แทน”ศูนย์การพูด”

ที่ประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าแห่งอเมริกัน ได้รับรายงานว่า หากสอนผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาดให้ร้องเพลง อาจจะช่วยเหลือเหมือนกับ “เดินสายไฟไหม้ให้ใหม่” กับสมอง ช่วยให้อาการดีขึ้นจนถึงกลับพูดได้

          ศาสตรจารย์วิชาประสาทวิทยาของศูนย์แพทย์ดีคอนเนสส์ เบธ อิสราเอล และโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดของสหรัฐฯ อาจารย์กอดเฟรด ชลอก ได้ศึกษา พบว่า คนเราสามารถจะใช้ “ศูนย์ร้องเพลง” ในสมองแทน “ศูนย์การพูด” ที่เสียจากการป่วยได้ คนไข้ที่ทดลองรักษาอยู่ในสถานพยาบาล ได้แสดงว่า ตอบสนองกับ การรักษาดี วิธีการบำบัดรักษาแบบนี้ถือว่าเป็นเทคนิคทางการแพทย์อย่างหนึ่ง นักวิจัยได้เริ่มลองใช้เมื่อพบว่าผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตจนสมองเสียหาย พูดไม่ได้ ยังร้องเพลงได้

          ศาสตรจารย์กล่าวว่า แม้ว่าจุดเชื่อมโยงของบริเวณสมอง ส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว กับส่วนที่ควบคุมการได้ยินส่วนใหญ่ จะอยู่ค่อนไปทางซีกซ้ายแต่มันก็เสมือนกับมีท่อเชื่อมกับซีกขวาให้ติดต่อกันอยู่อาจจะด้วยสาเหตุบางอย่าง มันไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิด ในการพูดซีกซ็ยจึงถูกใช้มากกว่า ดังนั้น เมื่อซีกซ้ายเสีย ซีกขวาก็จะแทนกันยาก

           เขาบอกต่อไปว่า เมื่อสอนให้คนไข้หัดพูดเป็นทำนองเพลง ก็จะไปสร้างการเชื่อมต่อที่สำคัญกับซีกขวาของสมองขึ้น และยังเผยว่า “ชั่วโมงการทดลองหนเดียวคนไข้รายหนึ่งสามารถพูดได้รู้เรื่องออกได้ว่า อยากน้ำ โดยใช้แต่ละพยางค์ของคำ ไปเข้ากับตัวโน้ตเพลงพร้อมทั้งหมุนให้คนไข้ใช้มือเคาะตามทีละพยางค์ไปด้วย ซึ่งมันก็เหมือนกับ “การเคาะจังหวะในใจ” ยิ่งทำให้การบำบัดรักษาได้ผลมากขึ้น”

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 24 ก.พ. 2553

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.