Select Page

เผด็จศึกกับยุง ได้เด็ดขาดแล้ว เด็ดปีกตัวเมียทิ้ง

เผด็จศึกกับยุง ได้เด็ดขาดแล้ว เด็ดปีกตัวเมียทิ้ง

มนุษย์ต้องรบกับยุงมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ ตั้งแต่ใช้มือตบ แล้ววิวัฒนาการมาทำยาฆ่ายุง จนหลังสุดทำให้มันเป็นหมัน และบัดนี้มนุษย์อาจจะเผด็จศึกลงได้แล้ว ด้วยการเด็ดปีกยุงตัวเมียออกเสีย ด้วยการเพาะยุงพันธุ์ใหม่ขึ้นที่ไร้ปีก

          วารสารของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติอเมริกันรายงานว่า นักพันธุวิศวกรรมได้คิดเพาะพันธุ์ยุงตัวเมียที่ไร้ปีกขึ้น เนื่องจากยุงที่กัดคนเป็นยุงตัวเมียเท่านั้น ดังนั้น เมื่อมันไม่มีปีก ก็จะบินกัดคนไม่ได้ นอกจากนั้นเมื่อมันอยู่ได้แต่บนพื้นเท่านั้น มันคงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนัก

          นักวิทยาศาสตร์ลุค อัลฟีย์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดของอังกฤษ กล่าวว่า เหตุที่คิดใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม เพาะยุงไร้ปีก ก็เพื่อขัดขวางไม่ให้มันไปแพร่โรค โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีรักษาขึ้นอีกต่อไป “มันจะตรงเป้าหมาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งจะยังคงทิ้งพิษที่เหลือเอาไว้”

 

ที่มา : ไทยรัฐฉบับพิมพ์ วันที่26 กุมภาพันธ์ 2553

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.