Select Page

อึ้ง! งานวิจัยพบเยาวชนไทยหลายแสนคน ติดพนันออนไลน์

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จัดสัมมนา “การพนัน รอบบ้าน-ล้อมเมือง กับการจัดระเบียบการพนันในสังคมไทย” เผยธุรกิจการพนันและพนันออนไลน์เติบโตรวดเร็ว ขณะที่งานวิจัยพบเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปหลายแสนคนเกี่ยวข้องการพนันออนไลน์ คาดปี 2015 ตลาดกาสิโนในเอเชียแปซิฟิกจะเพิ่มขึ้นเป็น 43%…


       เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 56 ที่โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ในการประชุมสัมมนา “การพนัน รอบบ้าน-ล้อมเมือง กับการจัดระเบียบการพนันในสังคมไทย” จัดโดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์ และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวตอนหนึ่งว่า ขณะนี้ธุรกิจการพนันและพนันออนไลน์เติบโตรวดเร็ว ทั้งยังชักชวนให้คนเล่นพนันเพิ่มขึ้น มิติการแก้ปัญหา ไม่สามารถแก้ด้วยกฎหมายอย่างเดียว เพราะบางครั้งกฎหมายก็ปล่อยปละละเลย จึงต้องอาศัยทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหา และสร้างความตระหนักของชุมชนสังคมให้เห็นถึงปัญหา และลดละเลิก

       รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผอ.ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้การพนันในสังคมไทยเพิ่มอย่างรวดเร็ว มีทั้งแรงกดดันจากภายนอก ซึ่งทศวรรษที่ผ่านมา มีการลงทุนบ่อนกาสิโนมากในเอเชียแปซิฟิก เห็นจากรอบบ้านเราเปิดบ่อนกาสิโนมากมาย และคาดการณ์ในปี 2015 ตลาดกาสิโนในเอเชียแปซิฟิกจะเพิ่มขึ้นเป็น 43% จาก 29% ในปี 2010 รวมถึงการเติบโตของธุรกิจการพนันทุกชนิดผ่านออนไลน์ ขณะที่ปัจจัยภายในพบการพนันแบบดั้งเดิมก็เพิ่มรวดเร็ว เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาลที่เพิ่มจาก 36 ล้านฉบับ เป็น 72 ล้านฉบับ เพิ่มถึง 1 เท่าตัว การพนันวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น บุญบั้งไฟที่มีการระดมทุนจากการพนัน การชนไก่ วัวชนที่เล่นกันทั่วประเทศในชุมชนต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน เป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมคนไทยเล่นพนันมากขึ้น แม้จะมี พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งกำหนดให้การพนันเป็นฐานความผิดด้วย แต่ต้องพิจารณาว่ากฎหมายดังกล่าว มีการบังคับใช้จริงจังแค่ไหน ที่สำคัญเรายังไม่มีเจ้าภาพจัดการปัญหาอย่างจริงจัง เพราะการพนันไม่ได้เป็นปัญหาเพียงมิติเดียว แต่กระทบในหลายมิติของสังคมไทย จึงอยากเสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพจัดการปัญหาโดยเฉพาะที่น่าห่วงขณะนี้ ซึ่งงานวิจัยพบกลุ่มเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปหลายแสนคน เข้ามาเกี่ยวข้องการพนันออนไลน์ ทั้งพนันบอล พนันกาสิโนมากขึ้น.

 

ที่มา : ทีมข่าวการศึกษา ไทยรัฐออนไลน์

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.