Select Page

กรมควบคุมโรค รณรงค์ป้องกันไข้หวัดนกช่วงเทศกาลตรุษจีน

กรมควบคุมโรค รณรงค์ป้องกันไข้หวัดนกช่วงเทศกาลตรุษจีน

แม้สถานการณ์โรคจะถูกควบคุมเฝ้าระวังอย่างดีแล้ว แต่เดือนกุมภาพันธ์นี้ จะมีเทศกาลตรุษจีน กรมควบคุมโรค รณรงค์ป้องกันไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน แนะประชาชนปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทาน เตือนไก่ไหว้ตรุษจีนส่วนใหญ่ยังไม่สุก การประกอบ พิธีกรรมจะมีการเชือดเป็ด ไก่ เป็นจำนวนมาก หากไม่ระมัดระวังอย่างดีอาจมีโอกาสติดเชื้อไข้หวัดนกได้สูงกว่าปกติ   

          กรมควบคุมโรค จัดแถลงข่าวการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกในเทศกาลตรุษจีน โดยนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่าในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ประชาชนจะมีความใกล้ชิดกับสัตว์ปีกมาก โดยเฉพาะเป็ด ไก่ กรมควบคุมโรคได้ประสานงานกับกรมอนามัย กรมปศุสัตว์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศและหน่วยงานเอกชนต่างๆ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกในเทศกาลตรุษจีน เพื่อเผยแพร่ความรู้การป้องกันโรคไข้หวัดนก แก่กลุ่มผู้ประกอบการค้าสัตว์ปีกต่างๆ และประชาชนที่บริโภคสัตว์ปีก

          ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่พื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการค้าสัตว์ปีก และสถานประกอบการค้าอาหารให้ดำเนินการตามมาตรฐานการเชือด ชำแหละสัตว์ปีกและปรุงอาหารอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคสัตว์ปีกแก่ประชาชน รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนก โดยเบื้องต้นให้เลือกซื้อเป็ดไก่ ที่ดูสดใหม่ เนื้อไม่มีสีคล้ำ ผิวหนังหรือเครื่องในไม่มีจ้ำเลือด 

           ไข่ไก่และไข่เป็ด ควรเลือกฟองที่ดูสดใหม่ และไม่มีมูลติดเปื้อนที่เปลือกไข่ และควรนำมาล้างให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร และขณะที่ประกอบอาหารไม่ควรใช้มือที่เปื้อนมาจับต้องจมูก ตา และ ปาก และหมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจับต้องเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และ เปลือกไข่ที่มีมูลสัตว์เปื้อน อีกทั้งให้แยกเขียงสำหรับหั่นอาหารดิบ อาหารที่ปรุงสุกแล้ว หรือผักผลไม้โดยเฉพาะไม่ใช้เขียงเดียวกัน ที่สำคัญต้องปรุงให้สุกก่อนรับประทาน ไม่ควรรับประทานแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ เป็นต้น

          นายแพทย์ธวัช กล่าวว่า ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยไข้หวัดนกอย่างเข้มแข็ง โดยการสร้างห้องแยกปลอดเชื้อมาตรฐานสำหรับดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งวัณโรค ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งได้สำรองยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ 2 ล้าน 4 แสนเม็ด จัดส่งให้โรงพยาบาลทุกแห่งๆ ละ 100-200 เม็ด

          หากพบว่าผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม และ มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก สงสัยติดเชื้อไข้หวัดนก จะให้ต้านไวรัสทันทีติดต่อกัน 5 วัน ซึ่งให้ผลดีมากใน 48 ชั่วโมง ลดการเสียชีวิตอย่างได้ผลแต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์

          นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือร้านขายยาทั่วประเทศให้ซักถามประวัติการสัมผัสสัตว์ปีก หรือมีสัตว์ปีกป่วยตายในละแวกบ้านของผู้ที่ไปซื้อยาแก้ไข้ แก้ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โดยเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกด้วย เพราะบางครั้งประชาชนที่ป่วยอาจไม่ได้แจ้ง

          ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขได้ที่เวบไซต์ www.moph.go.th หรือ สอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค โทร.0-2590-3333

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.