Select Page

ผลวิจัยเด็กไทย 1 ใน 4 สมองทึบ “หมอประเวศ” ชี้จีดีพีไม่ใช่เป้า

ผลวิจัยเด็กไทย 1 ใน 4 สมองทึบ “หมอประเวศ” ชี้จีดีพีไม่ใช่เป้า

ผลจากการสำรวจเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าพัฒนาการของเด็กลดลงเมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนแสดงให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อม การศึกษา อาหารมีส่วนประกอบทำให้เด็กไอคิวแย่ลง ซึ่งควรนำข้อมูลดังกล่าวไปสู่การวางแผนปรับแก้การกระตุ้นพัฒนาของเด็กตั้งแต่แรกเกิด

               ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโสบรรยายพิเศษ “ข้อมูลสุขภาพเข้มข้นสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง” ในการประชุมวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์นี้ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นว่าการพัฒนาประเทศไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์มวลการพัฒนาประเทศ (จีดีพี) เป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศ แต่ควรตั้งเป้าหมายไปที่การมีสุขภาพดี เพราะสุขภาพหมายถึงทุกอย่างทั้งกายและใจ ซึ่งประเทศไทยมีทรัพยากรแพทย์พอที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีได้ แต่ต้องทำให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล หากนำข้อมูลมาคิดและปฏิบัติและวิเคราะห์ ก็จะเกิดเป็นความรู้

          “การพัฒนาระบบสุขภาพดีควรมีการสำรวจประชากร เช่น คนจน พิการ คนชรา ว่าถูกทอดทิ้งหรือไม่ เท่าไร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการช่วยเหลือ ขณะที่ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ต้องทำงานเชิงรุก อย่างบางจังหวัดมีพยาบาลเอยะ ก็ควรมีระบบส่งเสริมให้พยาบาลไปเป็นอาสาพยาบาลในชุมชน โดยอาจเพิ่มแรงจูงใจ ซึ่งหากมีการดำเนินการมากขึ้นก็อาจจะจัดตั้งเป็นคลีนิคพยาบาลเวชปฏิบัติขยายไปตามศูนย์อนามัยต่างๆ ได้อีกทาง” ศ.นพ.ประเวศกล่าว

          รศ.นพ.วิชัย เอกพลากร ผู้อำนวยการสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย เปิดเผยผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยทั่วประเทศใน 21 จังหวัด ครั้งที่ 4 ตั้งแต่ปี 2551-2552 โดยการสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 1-14 ปี จำนวน 9,000 คน ในเรื่องการพัฒนาการทางสมอง เบื้องต้นพบข้อมูลน่าตกใจ เพราะมีเด็กที่มีเชาว์ปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาตรฐาน (ไอคิวมาตรฐานอยู่ที่ระดับ 90) สูงประมาณ 1 ใน 4 หรือประมาณร้อยละ 25 ส่วนเด็กไอคิวปกติอยู่ที่ร้อยละ 40 และไอคิวเกินมาตรฐานแบ่งเป็นสมองดีร้อยละ 12 ฉลาดร้อยละ 3 และอัจฉริยะร้อยละ 2

          “ผลจากการสำรวจเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าพัฒนาการของเด็กลดลงเมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนแสดงให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อม การศึกษา อาหารมีส่วนประกอบทำให้เด็กไอคิวแย่ลง ซึ่งควรนำข้อมูลดังกล่าวไปสู่การวางแผนปรับแก้การกระตุ้นพัฒนาของเด็กตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งที่ผ่านมาจากการสำรวจหลายครั้งก็ยังได้ผลใกล้เคียงกับตัวเลขดังกล่าว ทั้งนี้ โฮกาสที่จะพัฒนาเด็กให้มีไอคิวดีขึ้นสามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม อาหาร หลักสูตร การศึกษา อาจจะสามารถแก้ปัญหาได้” รศ.นพ.วิชัยกล่าว และว่า เด็กไทยมีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นจากสารอาหารเกินร่างกายจภำเป็น โดยเฉพาะอาหารขยะมีไขมันสูงต่างจากอดีตที่เด็กไทยมีปัญหาขาดสารอาหาร ผอม แห้ง และพบว่าค่าเฉลี่ยความสูงของเด็กไทยมากขึ้นในทุกช่วงวัย.

        

  ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ /2553

About The Author

aof

1 Comment

  1. thanyakij

    นอกจากนี้ เด็กสมัยนี้บางคน จบมาเกรดสูงมาก แต่ทำงานไม่เป็น ก็ยังมีครับ

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.