Select Page

วัดสระเกศฯเข้าถึงคนรุ่นใหม่ด้วยไอทีและศิลปะ

พระพุทธศาสนานับเป็นศาสนาสำคัญของโลก และปัจจุบันนี้มีพัฒนาการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยยังคงแก่นหลักธรรมคำสอน รายการ วาไรตี้ทูเดย์ บาย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง พาไปชมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและศิลปะ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร…..

 

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.