Select Page

สธ.เตือนไข้เลือดออกระบาดช่วงเปิดเทมอ ตายแล้ว 17

สธ.เตือนไข้เลือดออกระบาดช่วงเปิดเทมอ ตายแล้ว 17

หลังพบผู้ป่วยพุ่งกว่าหมื่นราย ตายแล้ว 17 ราย โดยภาคกลางพบผู้ป่วยมากที่สุด สั่งเฝ้าระวังช่วงเปิดเทอม ทั้งในภาคกลางและภาคใต้เป็นพิเศษ โดยเน้นการป้องกันโรคในช่วงหน้าฝน…

          นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าววันนี้ (6 พ.ค.) ถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-4 พ.ค.53 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม จำนวน 13,973 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 22 คนต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 17 ราย เมื่อแยกเป็นรายภาคพบว่า ภาคกลาง มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด 6,843 ราย ตาย 6 ราย รองลงมาคือภาคใต้ พบผู้ป่วย 3,142 ราย ตาย 6 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผู้ป่วย 2,806 ราย ตาย 2 ราย และภาคเหนือ พบผู้ป่วย 1,182 ราย ตาย 3 ราย ทั้งนี้ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังภาคกลางและภาคใต้เป็นพิเศษ เนื่องจากจำนวนผู้ป่วย 2 ภาคนี้ รวมกันเกือบ 10,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตรวม 12 ราย

          รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวต่อว่า ส่วนในช่วงกลางเดือนพ.ค. โรงเรียนเปิดเทอมเกือบทุกระดับ อาจเกิดการระบาดในกลุ่มเด็กนักเรียน และแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยจะสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะเป็นช่วงหน้าฝน จึงต้องเร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรค โดยเร่งรัดการรณรงค์ใน 3 มาตรการ ดังนี้ 1.จัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน ไม่ให้มีภาชนะที่มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคนี้ 2. มาตรการในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย เช่น ปิดฝาภาชนะที่มีน้ำขัง เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่มีน้ำขัง อาทิ น้ำที่หล่อขาตู้กับข้าว แจกัน กระถางต้นไม้ ทุก 7 วัน และปล่อยปลาในแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เป็นต้น และ 3. มาตรการในการกำจัดยุงลายตัวแก่ เช่น การพ่นยากำจัดยุงตามสถานที่ต่างๆ

          นพ.ประพนธ์ กล่าวอีกว่า เนื่องจากโรงเรียนถือเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญ ที่จะช่วยในการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกในชุมชนและโรงเรียนของตนเอง กิจกรรมที่โรงเรียนสามารถดำเนินงานเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยของโรคไข้เลือดออก รู้จักวิธีป้องกันและแนะนำผู้ใกล้ชิดที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ ทำให้โรงเรียนปลอดลูกน้ำและยุงลาย โดยตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน

          นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวด้วยว่า หากพบผู้ป่วยมีอาการไข้สูง มีจุดเลือดออกตามตัว หรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ให้ไปพบแพทย์โดยเร็ว อย่าซื้อยามารับประทานเอง โดยเฉพาะยาแอสไพริน ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย เพราะอาจเป็นโรคไข้เลือดออก และอาจเกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมาได้ หรือสอบถามได้ที่ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค โทร 0-2590-3103

แหล่งข่าว : ไทยรัฐ

 

 
 

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.