Select Page

เจ้าจอมก๊กออ ในรัชกาลที่ 5

รายการ “เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ตอน เจ้าจอมก๊กออ ในรัชกาลที่ 5 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ทางยูทูป : เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

“เจ้าจอม” หมายถึง บาทบริจาริกาผู้ถวายงานรับใช้พระมหากษัตริย์ มีตำแหน่งเทียบเท่าพระสนม หากเจ้าจอมท่านใดมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาก็จะเรียกว่า “เจ้าจอมมารดา” บรรดาเจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่เป็นที่รู้จักมากกลุ่มหนึ่งคือ “เจ้าจอมก๊กออ” เจ้าจอมก๊กออ ประกอบไปด้วยเจ้าจอมมารดาและเจ้าจอม รวม 5 ท่าน ซึ่งเป็นธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) กับท่านผู้หญิงอู่ ประกอบไปด้วย เจ้าจอมมารดาอ่อน เจ้าจอมเอี่ยม เจ้าจอมเอิบ เจ้าจอมอาบ เจ้าจอมเอื้อน ด้วยเหตุที่มีชื่อด้วยอักษร อ. อ่าง เหมือนกัน จึงถูกเรียกเจ้าจอมกลุ่มนี้ว่า “เจ้าจอมก๊กออ” โดยในคลิปนี้จะขอเล่าถึง เจ้าจอมเอิบ เจ้าจอมก๊ก อ. ซึ่งเป็นเจ้าจอมคนโปรดตลอดรัชกาล เสน่ห์ของเจ้าจอมเอิบที่สามารถดึงดูดน้ำพระทัยพระพุทธเจ้าหลวงไว้ได้อย่างแนบแน่นยาวนานนั้น มิใช่เพราะรูปโฉมโนมพรรณหรือวัย แต่น่าจะเป็นเพราะคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของเจ้าจอมเอิบเองเป็นสำคัญ และเจ้าจอมเอี่ยม เจ้าจอมผู้มีฝีมือนวดล้ำเลิศ ซึ่งเจ้าจอมเอี่ยมเป็นผู้มีคุณสมบัติในด้านการนวดดีเยี่ยม เรียนรู้วิธีการนวดได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ประกอบกับมีแรงมากและรู้จังหวะ พอที่จะกดหรือนวดได้อย่างพอเหมาะ ทำให้พระพุทธเจ้าหลวงทรงสบายคลายความเมื่อยปวด บรรเทาพระอาการเคร่งเครียด จึงเป็นที่พอพระราชหฤทัยและโปรดปราน

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.