Select Page

หัวหิน สถานตากอากาศแห่งแรกของชาวกรุง

รายการ “เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ตอน หัวหิน…สถานตากอากาศแห่งแรกของชาวกรุง ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564

ฟังตำนานของหัวหิน สถานตากอากาศแห่งแรกของชาวกรุง จากหนังสือ ‘ในวังแก้ว’ ที่คุณกิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร เรียบเรียงไว้ ทำให้ทราบความเป็นมาของหัวหิน ทั้งชื่อ และการพัฒนาจากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ จนกลายเป็นสถานที่พักตากอากาศของบรรดาเจ้านายและชนชั้นนำในระยะแรกๆ กระทั่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในเมืองไทย อีกทั้งยังเป็นฉากรักทั้งในละครและในชีวิตจริงของหนุ่มสาวหลายต่อหลายคู่ แม้ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่หัวหินก็ยังไม่สื้นมนต์ขลัง

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.