Select Page

ทำไม ร.6 ทรงโปรดหาดเจ้าสำราญมากกว่าหัวหิน

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ตอน ทำไม ร.6 ทรงโปรดหาดเจ้าสำราญมากกว่าหัวหิน ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

‘หัวหิน’เป็นสถานที่ตากอากาศชายทะเลแห่งแรกของบรรดาเจ้านาย เชื้อพระวงศ์ และคหบดีในอดีต แต่เหตุใดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดไปประทับและสร้างพระตำหนักที่ ‘หาดเจ้าสำราญ’ แทนที่จะเป็นหัวหิน แต่ก็เสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่พระตำหนัก ณ หาดเจ้าสำราญ เพียงไม่กี่ครั้งก็ไม่เสด็จฯอีกเลย ฟังเรื่องราวของ ‘หาดเจ้าสำราญ’ ทั้งที่มาของชื่อ รวมทั้งเหตุผลที่ ร.6 ไม่โปรดหัวหิน และเหตุผลที่ทรงเลิกเสด็จฯหาดเจ้าสำราญ ในรายการ “เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง”

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.