Select Page

องค์การอาหารโลกขอบคุณน้ำใจ ‘คนไทย’

องค์การอาหารโลกขอบคุณน้ำใจ ‘คนไทย’

โครงการอาหารโลกหรือ World Food Program แห่งสหประชาชาติ แสดงความชื่นชมและขอบคุณการสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างมากมาย ที่ได้รับจากประชาชนชาวไทย ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ส่งความช่วยเหลือผ่านโครงการอาหารโลก ไปช่วยผู้ประสบภัยเฮติ

          ในแถลงการณ์ขอแงองค์การอาหารโลก ที่ออกเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซค์ ได้ระบุถึงรัฐบาลไทยได้แสดงความจำนงในการบริจาคข้าวสารจำนวน 20,000 ตัน องค์การอาหารโลก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเฮติซึ่งมีมูลค่าประมาณ 340 ล้านบาท โดยบริษัทการบินไทย รับหน้าที่ในการจัดส่งข้าวสารจำนวน 100 ตัน แรกทางอากาศ ออกเดินทางในวันนี้ ไปยังประเทศเฮติ เพื่อส่งมอบให้โครงการอาหารโลก นำไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

         นอกจากนี้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ร่วมแรงร่วมใจกับประชาชนชาวไทยและภาคธุรกิจ ในการระดมรวบรวมเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารโลก ซึ่งมียอดบริจาคทั้งสิ้น 170 ล้าน หรือประมาณ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสมทบทุนจัดหาอาหารช่วยเหลือประชาชนชาวเฮติ ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยนำเงินบริจาคดังกล่าว เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตพิเศษของโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ ด้านโครงการอาหารโรงเรียน เพื่อพระราชทานให้โครงการอาหารโลกนำไปดำเนินงานต่อไป

         นายเคนโร โอชิดาริ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเชีย ของโครงการอาหารโลกกล่าว “จากประสบการณ์ทำงานประเทศต่างๆ ร่วมกับโครงการอาหารโลก ไม่เคยปรากฏมาก่อนว่า มีประชาชนในประเทศใดที่จะสามารถรวบรวมน้ำใจและยืนมือให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์ได้อย่างมากมายและทันท่วงที ได้เท่ากับสิ่งที่ได้เห็นจากน้ำใจของประชาชนคนไทยในวันนี้”

         การที่รัฐบาลไทยได้เข้ามอบความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากน้ำใจที่ประชาชนชาวไทยได้รวบรวมกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างดีจากภาคธุรกิจ นั้นแสดงถึงน้ำใจไมตรีอันอบอุ่นของชาวไทย และศักยภาพในการร่วมแรงร่วมใจในยามฉุกเฉิน เพื่อส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยชาวเฮติ ซึ่งอยู่ไกลอีกซีกโลกหนึ่งได้อย่างทันการณ์

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.