Select Page

เว็บไซต์ มข.ติดอันดับ195ของโลก

เว็บไซต์ มข.ติดอันดับ195ของโลก

เว็บไซต์ของ มข.ติดอันดับที่ 195 จาก 200 เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก จากการจัดอันดับ “The 2010 University Web Rankings : Top 200 Universities in the world” หรือเว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยม ของ 4 Intenational Colleges & Universities หรือ 4ICU.org นับว่าเป็นการติดอันดับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากปีที่ผ่านมาได้อันดับที่ 160 จากสถาบันการศึกษาทั้งหมด 8,750 สถาบัน ใน 200 ประเทศทั่วโลก

          นายวินัย ใจขาน รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า ปีนี้เว็บไซต์ของ มข.ติดอันดับที่ 195 จาก 200 เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก จากการจัดอันดับ “The 2010 University Web Rankings : Top 200 Universities in the world” หรือเว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยม ของ 4 Intenational Colleges & Universities หรือ 4ICU.org นับว่าเป็นการติดอันดับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากปีที่ผ่านมาได้อันดับที่ 160 จากสถาบันการศึกษาทั้งหมด 8,750 สถาบัน ใน 200 ประเทศทั่วโลก ซึ่งไม่แปลกเพราะมีมหาวิทยาลัยร่วมจัดอันดับเพิ่มมากขึ้นอีก International Colleges & Universities หรือ 4icu ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมในการจัดอันดับ คือ พิจารณาจากตัวชี้วัด 3 ประการ ได้แก่ ความถี่ในการเรียกแสดงหน้าเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชม และการเชื่อมต่อมาจากเว็บไซต์อื่น โดยอ้างอิงจากระบบการสืบค้นสากล คือ Google Page Rank, Yahoo Inbound Links, Alexa Traffic Rank

          นายวินัยกล่าวว่า ฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ มข.ได้พัฒนาเว็บไซต์อย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2551 เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารองค์กรทั้งภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนภายนอก รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้มุ่งเน้นการแข่งขัน หรือการจัดอันดับใดๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีองค์กรมาจัดอันดับ แล้วผลปรากฏว่าเว็บไซต์ของ มข.อยู่ในอันดับที่ดี ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กร และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้สนใจเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ยังเป็นภาพสะท้อนความสำเร็จร่วมกันทั้งนักศึกษาคณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วนของมข.เพราะพัฒนาการของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ล้วนได้รับข้อมูล ข่าวสาร และข้อมูลเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากชาว มข.ทั้งสิ้น

          สำหรับเว็บไซต์ที่ติดอันดับ 1 ถึง 3 เป็นของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Massachusetts Institute of Technology, Stanford University และ Harvard University ตามลำดับ

 

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.