Select Page

ขับรถ ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน

ปัญหารถติด น้ำมันแพง รวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีสาเหตุหลักจากผู้ขับขี่มากกว่าปัญหาจากตัวรถถึง 90% ในประเทศไทยอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 แท้จริงแล้วอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นเราสามารถป้องกันและลดจำนวนได้ โครงการ “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย”จัดขึ้น โดย ฟอร์ด ประเทศไทยจัดโครงการเพื่อสังคม Driving Skills for Life เปิดอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่ผู้สนใจทั่วไป โดยกิจกรรมนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถขับขี่อย่างมีความรับผิด ชอบ และเรียนรู้วิธีการประหยัดน้ำมันด้วยการปรับอุปนิสัยการขับขี่ให้ถูกต้อง

คลิกเพื่อชมคลิปวีดีโอ

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.