Select Page

เมื่อดอกป๊อปปี้บาน

เมื่อดอกป๊อปปี้บาน

45 ปีมาแล้วที่เราเห็นดอกป๊อปปี้สีแดงบานในประเทศไทย ดอกป๊อปปี้คือสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึก ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี ดำเนินการโดยมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของทหารกล้า ผู้ซึ่งเสียสละเลือดเนื้อปกป้องประเทศชาติ

ภาพดอกป๊อปปี้สีแดง สัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึก

ภาพดอกป๊อปปี้สีแดง สัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึก

เรื่องและภาพ : วิรงรอง พรมมี

 

                             เมื่อ พ.ศ.2512 เป็นปีแรกที่มีการจำหน่ายดอกป๊อปปี้  ในราคาดอกละ 5 บาท จากนั้นก็ปรับราคาขึ้นเป็นดอกละ 10 บาท และยืนราคาอยู่เช่นนั้นมายาวนาน จนกระทั่งปัจจุบัน (ปี 2557)  ดอกละ 20 บาท เหตุผลที่ต้องขึ้นราคานั้น ก็มาจากต้นทุนราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น และทางมูลนิธิฯต้องจ่ายค่าจ้างทำดอกป๊อปปี้ให้แก่แม่บ้านทหารผ่านศึก ซึ่งถือเป็นอาชีพเสริมด้วย

                             การจำหน่ายดอกป๊อปปี้เป็นการหาทุนของมูลนิธิฯ เพียงปีละครั้งเท่านั้น แต่รายจ่ายของมูลนิธิฯมีเข้ามาทุกวัน เพราะวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิ คือ ให้การสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกด้านสวัสดิการ ฝึกอาชีพให้แก่ครอบครัวและส่งเสริมทางด้านการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก  , เป็นศูนย์กลางส่งเสริมผู้ศรัทธาสมัครช่วยงานสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก , ให้ความร่วมมือกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ในการสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก , ส่งเสริมสิทธิอันพึงมีพึงได้ ของครอบครัวทหารผ่านศึก และร่วมการกุศลสาธารณประโยชน์ของชุมชน ในกรณีที่จำเป็น หรือเกิดสาธารณภัย

                             จากวัตถุประสงค์ข้างต้นทำให้ปีหนึ่งๆ มูลนิธิฯต้องใช้เงินสงเคราะห์ถึงปีละกว่า 10 ล้านบาท ในขณะที่สามารถหาเงินเข้ามูลนิธิฯได้เพียงปีละหนึ่งครั้งตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นจากการจำหน่ายดอกป๊อปปี้

 

ภาพงานแถลงข่าวป๊อปปี้บาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557

ภาพงานแถลงข่าวป๊อปปี้บาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557

                             คุณหญิงทรงสมร คชเสนี เลขานุการและเหรัญญิก มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ กล่าวว่า “ การสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก เราทำทุกวัน มีครอบครัวทหารผ่านศึกมาขอรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆทุกวัน ตอนนี้ทหารประจำการเราก็สงเคราะห์ด้วย ที่ผ่านมาเรามักจะร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ในการช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก ที่สำคัญคือการให้ทุนการศึกษาเด็กในครอบครัวทหารผ่านศึก ให้เรียนจนจบปริญญาตรี ปีละ 300 ทุน ตั้งแต่ปี 2516 เป็นต้นมา มีนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว 400 กว่าคน เด็กที่จบไปแล้วหลายคนก็กลับมาให้ทุนรุ่นน้องเรียนต่อก็มี ในโอกาสพิเศษต่างๆ เราจะเพิ่มทุน เช่น ทุนในการประกอบอาชีพ ก็จะมีการขอเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการทำมาหากิน อีกทั้งทางมูลนิธิก็พยายามสร้างถาวรวัตถุ เพื่อสาธารณประโยชน์ด้วย เช่น ห้องประชุม โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นต้น รวมถึงการจ่ายเงินเดือนครูช่วยสอนในโรงเรียนทุรกันดาร นี่คือภาระที่มูลนิธิฯต้องจ่าย แต่เราหาเงินได้เพียงปีละครั้งเดียว บางครั้งที่อาสาสมัครเราไปเยี่ยมบ้านครอบครัวทหารผ่านศึก แล้วพบว่าบ้านชำรุดทรุดโทรม เราก็ไปช่วยซ่อมให้เขา แรกเริ่มเราขาย 5 บาท ขายมานาน แล้วก็ขึ้นเป็น 10 บาท และปีนี้เป็น 20 บาท ซึ่งเรามีต้นทุนค่าราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ปีนี้เป็นปีแรกที่ขายในราคาดอกละ 20 บาท ก็มีความเสี่ยงต่อกระแสตอบรับว่าจะเป็นอย่างไร ในวันที่ 3 ก.พ.นี้ เราจะแบ่งสายกันออกไปขายทั่วกรุงเทพฯเลย รวมถึงในสถานที่อื่นๆ ด้วย เช่น เชียงใหม่ ,เซเว่นอิเลฟเว่น ,ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ,มาบุญครองครอง,แพลทตินัม ประตูน้ำ เป็นต้น อีกสายหนึ่งจะไปที่เทเวศน์,บางลำพู และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งผู้ช่วยขายก็จะเป็นศิลปินดารา นิสิต นักศึกษา และอาสาสมัครมูลนิธิฯ  อย่างไรก็ตามก็อยากให้ช่วยกันอุดหนุนดอกป๊อปปี้ด้วยนะคะ เพราะเงินจากการขายทั้งหมดเข้ามูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกค่ะ”

 

ภาพตารางสถานที่จำหน่ายดอกป๊อปปี้ ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2557 - วันอังคารที่ 4 ก.พ. 2557 ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

ภาพตารางสถานที่จำหน่ายดอกป๊อปปี้ ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2557 – วันอังคารที่ 4 ก.พ. 2557 ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

 

                             วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ อย่าลืมส่งน้ำใจ รำลึกถึงวีรกรรมความเสียสละของทหารผ่านศึกทุกเหล่า ทุกสมรภูมิ และทุกพื้นที่ ด้วยการช่วยอุดหนุนดอกป๊อปปี้ ราคาดอกละ 20 บาทของมูลนิธิฯ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกด้วยนะคะ โปรดสละเงินเพียงเล็กน้อยของท่านช่วยเหลือทหารผ่านศึก ผู้ซึ่งสละชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศชาติให้มั่นคง ปลอดภัย มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ซึ่งในปีทางมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นแจกัน กระเป๋า พัด และอื่นๆอีกด้วย หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้โดยตรงกับมูลนิธิฯ โทร.02-245-3304

ภาพดอกป๊อปปี้

ภาพดอกป๊อปปี้

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.