Select Page

การ์ตูน’รามเกียรติ์’ฉายฟรี!!เทิดพระเกียรติ12สิงหา’เคียงคู่เคียงราษฎร์’

การ์ตูน’รามเกียรติ์’ฉายฟรี!!เทิดพระเกียรติ12สิงหา’เคียงคู่เคียงราษฎร์’

ปีมหามงคล “12 สิงหาคม”2553 นับเป็นปีสำคัญสำหรับชาวไทยทั้งมวล เพราะเป็นสองโอกาสสำคัญ คือครบรอบ หกสิบปี บรมราชาภิเษกและ หกสิบปี ราชาภิเษกสมรส เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          มูลนิธิดินดีน้ำใสแห่งประเทศไทยจึงจัดงานเทิดพระเกียรติด้วยการจัดฉายการ์ตูน “รามเกียรติ์”ให้ชมฟรี!!! ทั้งประเทศ ภายใต้ชื่อ โครงการ 12 สิงหาเคียงคู่เคียงราษฎร์

          ม.ร.ว.สมลาภ กิติยากรเลขานุการในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิดินดีน้ำใสแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้จัดโครงการกล่าวถึงรายละเอียดว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศทรงเป็น “แม่ของแผ่นดิน”ที่อยู่เคียงข้างราษฎรไทยตลอดมา ดังนั้น จึงจัดงานเฉลิมพระเกียรตินี้ขึ้น

          เพราะเห็นว่า “รามเกียรติ์ แอนิเมชั่น”หรือการ์ตูนรามเกียรติ์นั้น ถือเป็นเรื่องที่มีคุณค่าในหลายด้าน ทั้งวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ และที่สำคัญคือแฝงด้วยหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงยึดมั่นมาโดยตลอด เช่นเดียวกับบูรพกษัตริย์ไทยทั้งหลาย ทุกพระองค์ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามา

          คุณชายสมลาภกล่าวเพิ่มเติมว่า จากหลักฐานที่ปรากฏ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีกุศโลบายในการถ่ายทอดเรื่องคุณธรรมในการปกครองบ้านเมือง ด้วยการสอดแทรกไว้ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น โดยอยู่ในช่วงที่ท้าวทศรถ ทรงสอนพระรามก่อนสละราชสมบัติให้ นอกจากนี้ ยังโปรดเกล้าฯให้จัดทำกิจกรรมภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังอีกด้วย พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีหลายพระองค์ ยังทรงพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์นี้เช่นกัน ทั้ง รัชกาลที่ 2, รัชกาลที่ 4, รัชกาลที่ 5,และรัชกาลที่ 6

          “ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้น เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้งานทัศนศิลป์อันวิจิตร ซึ่งเป็นมรดกที่สำคัญ ดำรงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม งานศิลปะแขนงต่างๆ ของไทยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสำคัญ ในการอนุรักษ์และสืบสานมาโดยตลอด”ม.ร.ว.สมลาภกล่าว

          ด้าน ดร.มั่น พัธโนทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งให้การสนับสนุนโครงการนี้กล่าวว่า การจัดงานนี้ เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในปีมหามงคลครบ 60 ปี พระบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญยิ่ง ตลอด 60 ปีใต้ร่มพระบารมีของทั้งสองพระองค์ ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม เป็นที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทย

          “ความสำคัญของโครงการ 12 สิงหาเคียงคู่เคียงราษฎร์ เป็นครั้งแรกที่นำเสนอรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของเนื้อหาในรามเกียรติ์ ที่แฝงด้วยคุณธรรมและข้อคิดต่างๆอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ระลึกถึงคุณค่าของภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นต้นแบบในการนำมาพัฒนาเป็นภาพยนตร์การ์ตูนครั้งนี้”ดร.มั่นกล่าว

          ไม่เฉพาะแต่เป็นภาพยนตร์การ์ตูนเท่านั้น แต่ยังมีการทำแผ่นดีวีดีสร้างเป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ สำหรับแจกไปยังโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 32,000 แห่งโดยคาดว่าจะจัดส่งให้ได้ภายในเดือนกันยายน2553 ซึ่งนับเป็นการร่วมช่วยกันอนุรักษ์งานศิลปะที่สำคัญในอีกแนวทางหนึ่ง

          รามเกียรติ์ แอนิเมชั่น เป็นเรื่องที่โดดเด่นในการสื่อให้เห็นความสำคัญของการมีผู้ปกครองประเทศที่มีคุณธรรม อันนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็น และทำให้ประเทศชาติผ่านพ้นปัญหา อุปสรรค และวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้ด้วยดี

          การจัดฉาย “รามเกียรติ์ แอนิเมชั่น” ภาคปฐมบท ความยาวประมาณ 35 นาที ให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี 7 วัน ระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม 2553 ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟ 14 แห่งทั่วประเทศวันละ 2 รอบ เวลา 10.15 น. และ 13.30 น. โดยบริษัท เอสเอฟซีเนม่าซิตี้ จำกัด ร่วมสนับสนุน

          นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถติดต่อขอรับบัตรเข้าชมฟรี ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ หน้าโรงภาพยนตร์ที่จัดฉาย

          ส่วนบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่าซิตี้ เดอะมอลล์ บางกะปิ ที่จัดฉายการ์ตูนดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และนิทรรศการภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง “รามเกียรติ์” ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่วันที่ 9-15 สิงหาคม2553 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของรามเกียรติ์และงานศิลปะไทยก่อนเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูน

 

ชมวีดีโอ

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.