Select Page

นักวิจัยหญิงไทยเริ่มเจาะ สิ่งมีชีวิตใต้แอนตาร์กติกา

นักวิจัยหญิงไทยเริ่มเจาะ สิ่งมีชีวิตใต้แอนตาร์กติกา

นักวิจัยหญิงไทยคนแรกร่วมคณะสำรวจญี่ปุ่นเดินทางถึงทวีปแอนตาร์กติกขั้วโลกใต้เรียบร้อยแล้วพร้อมเริ่มงานสำรวจทันที โดยมีเป้าหมายศึกษาผลจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เผยต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบนาน 8-9 สัปดาห์

ที่มา : นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 ม.ค. 2553

     lif09021052p2     เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ตามที่ ผศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกญี่ปุ่นที่ 51 (JARE-51; 51th Japanese  Antarctic  Research  Expedi tion) ซึ่งนับเป็นนักวิจัยคนที่สองของไทย

          และเป็นนักวิจัยหญิงไทยคนแรกนั้น ขณะนี้คณะสำรวจได้เดินทางถึงสถานีวิจัย โชวะ(Syowa  Station) ของญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทวีปแอนตาร์กติกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มต้นการทำงานวิจัยด้วยการเตรียมพื้นที่ศึกษาบนผืนน้ำแข็งที่ปกคลุมผิวหน้าน้ำทะเล (ทะเลน้ำแข็ง) ร่วมกับ ทีมนักวิจัยของญี่ปุ่น โดยทำการขุดเจาะผืนน้ำแข็งซึ่งมีความหนาประมาณ 2 เมตร ให้เป็นช่องที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30เซนติเมตร หลายหลุม เพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในทะเลขึ้นมา ศ.ดร.สุพจน์ กล่าวต่อไปว่า ระดับความลึกของน้ำทะเลบริเวณดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 50-60 เมตร และมีการขุดหลุมขนาดใหญ่อีกหนึ่งหลุมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  ประมาณ 150 เซนติเมตร เพื่อเก็บน้ำทะเลและน้ำแข็งมาตรวจวิเคราะห์ ภายใต้อุณหภูมิของน้ำทะเลบริเวณผิวน้ำอยู่ที่ประมาณ 0 องศาเซลเซียส ซึ่งจากข้อมูลปริมาณการตกของหิมะในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาพบว่า มีพายุหิมะมากกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มีหิมะปกคลุมผืนน้ำแข็งหนากว่าปกติ จึงต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะขุดเจาะผืนน้ำแข็งได้สำเร็จ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มการสำรวจและเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในทะเลเพื่อศึกษาวิจัยต่อไป

          “ในช่วงนี้อุณหภูมิเวลากลางวันที่สถานีโชวะ อยู่ที่ประมาณ ลบหนึ่ง (-1)ถึง ลบสอง (-2) องศาเซลเซียส แต่เนื่องจากมีกระแสลมที่ค่อนข้างแรง ทำให้มีความรู้สึกว่าหนาวกว่าปกติ ขณะที่อุณหภูมิในช่วงเวลากลางคืนอยู่ที่ประมาณ ลบห้า (-5)องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูร้อนของแอนตาร์กติกา ดวงอาทิตย์จึงไม่มีการลับขอบฟ้า ซึ่งหมายถึงการมีแสงแดดตลอด 24 ชั่วโมง” ศ.ดร.สุพจน์ กล่าวedu-20090926103324

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.ดร.สุชนาชวนิชย์ ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนจากสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งชาติประเทศญี่ปุ่นหรือ (National  Institute  of  Polar Research) และได้รับการสนับสนุนทุนเครื่องมือวิจัยจาก บริษัท รอลีอัล ประเทศไทย นับเป็นนักวิจัยคนเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมสำรวจในครั้งนี้ โดยมีกำหนดปฏิบัติการ ณสถานีวิจัยโชวะและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเวลา8-9 สัปดาห์ และจะกลับถึงเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย ปลายเดือนมีนาคม2553 ด้วยเรือสำรวจทวีปแอนตาร์กติกญี่ปุ่นลำที่ 4 ซึ่งเป็นเรือตัดน้ำแข็ง (Ice breaker)ลำใหม่ ที่มีชื่อว่า  M/V  Shirase  II โดยวัตถุประสงค์หลักของคณะสำรวจญี่ปุ่นในครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และศึกษาประสิทธิภาพของเรือสำรวจลำใหม่ นอกจากนั้น ยังมีเป้าหมายในการสร้างฐานความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นและไทยในการศึกษาวิจัยในอนาคต.

 

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.