Select Page

มี 10 ล้านก่อน 60 ต้องทำอย่างไร?

มีเงิน 10 ล้านในวัยเกษียณ อาจจะเป็นเรื่อง “ไกลตัว” สำหรับหลายๆ คน แต่ความฝันนี้จะเกิดเป็นจริงได้ไม่ยาก ถ้าหากเรารู้จักวางแผนการเงินและลงทุนแต่วันนี้อย่างถูกที่และถูกวิธี “ธีระ ภู่ตระกูล” ในฐานะผู้เขียนหนังสือ “มี 10 ล้านก่อน 60 ต้องทำอย่างไร”มีคำแนะนำให้

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.