Select Page

Tag: เว็บไซต์

อึ้ง! งานวิจัยพบเยาวชนไทยหลายแสนคน ติดพนันออนไลน์

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จัดสัมมนา “การพนัน รอบบ้าน-ล้อมเมือง กับการจัดระเบียบการพนันในสังคมไทย” เผยธุรกิจการพนันและพนันออนไลน์เติบโตรวดเร็ว ขณะที่งานวิจัยพบเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปหลายแสนคนเกี่ยวข้องการพนันออนไลน์ คาดปี...

Read More

ก้าวสู่สังคมบูรณาการด้วยการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นเว็บไซต์แบบ Universal Design

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดเผยกับเว็บไซต์...

Read More
Loading